А. Бронфенъ   4

вар. 1 - релефен печат / щампа на издателя върху лицевата част на картичката: А. Бронфенъ В. Търново   1

 

вар. 2 - надпис  А. Бронфенъ.   3