Б.Т.Д. (Българско Туристическо Дружество) - В.-Търновски клонъ "ТРАПЕЗИЦА"   3 + 1