Г. Пасковъ  София   198 + 21 варианта (различен нюанс или щампована година)   217

варианти:

 

1. лице - номерация,надпис на български и френски език върху долна черна линия. Голям ромб с инициали ГПСо. ;

    гръб - редове   30 + 1

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


2. лице - номерация,надпис на български и френски език. Голям ромб с инициали ГПСо. извън долната черна                     линия; номерация над ромба

     гръб - редове   1


3. лице - номерация,надпис на български и френски език върху долна черна линия. Малък ромб с инициали Г.П. ,син       нюанс;

     гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)   3


4. лице - буквено-цифрова номерация (варианти)   6

 

 

4.1 лице - буква с номер,без надписи; гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)   1

 

4.2 лице - буква с номер,без надписи;

        гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година) Copyright by GR. PASKOFF-SOFIA (BULGARIA) All rights reserved.   1

 

4.3 лице - буква с номер,надписи само на български език;

        гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)   1

 

4.4 лице - буква с номер,надписи само на френски език;

        гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)   1

 

4.5 лице - буква с номер,надписи на български и френски език;

        гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)   1

 

4.6 лице - буква с номер,надписи на български и френски език върху долна черна линия;

        гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)

        Copyright by GR. PASKOFF-SOFIA (BULGARIA) All rights reserved.   1


5. лице - номерация,надписи на български и френски език върху долна черна линия; Малък ромб с инициали Г.П.;

     гръб - редове   14

     2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


6. лице - номерация,надписи на български и френски език върху долна черна линия; Малък ромб с инициали Г.П.;

     гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)   23 + 1

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


7. лице - номерация,надписи на български и френски език върху долна черна линия; Малък ромб с инициали Г.П.;

     гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година) 

     Copyright by GR. PASKOFF-SOFIA (BULGARIA) All rights reserved.   22 + 4

 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


8. лице - номерация,надписи на български и френски език върху долна черна линия; Малък ромб с инициали Г.П.;

     гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)

                   GR. PASKOFF-SOFIA (BULGARIE)   4


9. лице - номерация,надписи на български и френски език върху долна черна линия; Малък ромб с инициали Г.П.;

     гръб - Гр. Пасковъ София  {синьо-зелена щампа}   1


10. лице - номерация,надписи на български и френски език,бяла периферияЛипсва ромб с инициали Г.П.;

       гръб - "ГР ПАСКОВ" СОФИЯ (година) 

       Copyright by GR. PASKOFF - SOFIA (Bulgaria) All rights reserved   1


11. лице - номерация,надписи на български и немски език,бяла периферияМалък ромб с инициали Г.П.;

      гръб - "ГР ПАСКОВЪ" СОФИЯ (година) 

      Copyright by Gr. Paskoff - Sofia (Bulgaria) All rights reserved.  {червена щампа}   3


12. лице - номерация,надписи на български и немски език. Малък ромб с инициали Г.П.;

       гръб - редове   8

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


13. лице - номерация,надписи на български и немски език. Малък ромб с инициали Г.П.;

      гръб - "ГР ПАСКОВЪ" СОФИЯ (година) 

      Copyright by GR. PASKOFF - SOFIA (BULGARIA) All rights reserved.   13 + 1

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


14. лице - номерация,надписи на български и немски език,бяла периферия;

       гръб - "ГР ПАСКОВЪ" СОФИЯ (година) 

       Copyright by GR. PASKOFF - SOFIA (BULGARIA) All rights reserved

       Голям ромб с надпис Пасковъ в него   5

 

вар. - с ромб и фирмени инициали Г.П. в него,на лицевата част   4

 

вар. 2 - без ромб на лицевата част   1


15. лице - номерация,надписи на български и немски език,бяла периферия; Малък ромб с инициали Г.П.;

       гръб - "ГР ПАСКОВЪ" СОФИЯ (година) 

       Copyright by GR. PASKOFF - SOFIA (Bulgaria) All rights reserved   52 + 14

    1     2      3     4     5     6     7      8     9   10

  11   12    13   14   15   16   17   18   19   20

  21   22    23   24   25   26   27   28   29   30

  31   32    33   34   35   36   37   38   39   40

  41   42    43   44   45   46   47   48   49   50

  51   52    53   54   55   56   57   58   59   60

  61   62    63   64   65   66   67   68   69   70

  71   72    73   74   75   76   77   78   79   80

  81   82    83   84   85   86   87   88   89   90

  91   92    93   94   95   96   97   98   99  100

101 102  103 104 105 106 107 108 109 110

111 112  113 114 115 116 117 118 119 120

121 122  123 124 125 126 127 128 129 130


16. лице - номерация,надписи на български и немски език,бяла периферия; Малък ромб с инициали Г.П.;

       гръб - редове   8

    1     2      3     4     5     6     7      8     9   10

  11   12    13   14   15   16   17   18   19   20

  21   22    23   24   25   26   27   28   29   30

  31   32    33   34   35   36   37   38   39   40

  41   42    43   44   45   46   47   48   49   50

  51   52    53   54   55   56   57   58   59   60

  61   62    63   64   65   66   67   68   69   70

  71   72    73   74   75   76   77   78   79   80

  81   82    83   84   85   86   87   88   89   90

  91   92    93   94   95   96   97   98   99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130


17. лице - номерация,надпис само на български език,бяла периферия; Малък ромб с инициали Г.П.;   2

      вариант 1  гръб - "ГР. ПАСКОВЪ" СОФИЯ (година) 

                                             Copyright by Gr. Paskoff - Sofia (Bulgaria) All rights reserved.   1

 

      вариант 2  гръб - "ГР ПАСКОВЪ" СОФИЯ (година) 

                                            Copyright by GR. PASKOFF - SOFIA (Bulgaria) All rights reserved   1


18. сборни картички без обяснителен текст лице - бяла периферия;

       гръб - редове   1


19. лице - надпис само на български език,без номерация

      гръб - редове  1


Преображенски манастир (Велико Търново)   9

 

варианти:

 

1. лице - номерация,надписи на български и френски език върху долна черна линия; Малък ромб с инициали Г.П.;

    гръб - редове   1


2. лице - номерация,надписи на български и френски език върху долна черна линия; Малък ромб с инициали Г.П.;

     гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)   3


3. лице - без номерация,надписи на български и френски език върху долна черна линия; Малък ромб с инициали               Г.П.;

     гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)

     GR. PASKOFF - SOFIA (BULGARIE)   1


4. лице - номерация,надписи на български и френски език върху долна черна линия; Малък ромб с инициали Г.П.;

     гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)

     Copyright by GR. PASKOFF-SOFIA (BULGARIA) All rights reserved.   1


5. лице - номерация,надписи на български и немски език;бяла периферия; Малък ромб с инициали Г.П.;

     гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)

     Copyright by GR. PASKOFF-SOFIA (Bulgaria) All rights reserved.   2


6. лице - номерация,надписи само на български език;бяла периферия; Малък ромб с инициали Г.П.;

     гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)

     Copyright by Gr. Paskoff-Sofia (Bulgaria) All rights reserved   1