Еклеръ   49

 

вар. 1 - серия без името на издателя или на някои картички е щамповано като печат на гърба. Картичките са с големи номера   12

 

вар. 2 - номерирана серия с фирмен знак на лицевата страна,пред обяснителния надпис;на някои картички е сложен и фирмен печат на гърба с надпис: "Еклеръ - София".Имам 1 картичка без номер   1 + 34 + 2

    1     2      3     4     5     6     7      8     9   10

  11   12    13   14   15   16   17   18   19   20

  21   22    23   24   25   26   27   28   29   30

  31   32    33   34   35   36   37   38   39   40

  41   42    43   44   45   46   47   48   49   50

  51   52    53   54   55   56   57   58   59   60

  61   62    63   64   65   66   67   68   69   70

  71   72    73   74   75   76   77   78   79   80

  81   82    83   84   85   86   87   88   89   90

  91   92    93   94   95   96   97   98   99 100