5Ив. Ферманжиевъ   165

вар. 1 Ив. ферманжиевъ   32

                хоризонтален надпис на лицевата част


вар. 2 ИЗ. ФЕРМАНЖИЕВЪ.   1

                 хоризонтален надпис в долната лицева част


вар. 3 Ив. ферманжиевъ, Търново.   3

                хоризонтален надпис в долната лицевата част


вар. 4 ИВ. ФЕРМАНЖИЕВЪ. ТЪРНОВО.   2

                 хоризонтален надпис в долната лицева част


вар. 5 Ив. ферманжиевъ, В.-Търново.   1

                 хоризонтален надпис в долната лицева част


вар. 6 Ив. Ферманжиевъ. В.-Тирново.   1

                 хоризонтален надпис в долната лицева част


вар. 7 Jv. Fermandjieff.   2

                хоризонтален надпис в долната лицева част


вар. 8 Jv. Fermandjieff.   2

                вертикален надпис в лявата лицева част


вар. 9 Ив. Ферманжиевъ.   7

                 вертикално обърнат надпис в лявата лицева страна; надпис на кирилица;

                 малък размер на картичките (11,1 х 6,2 см)


вар. 10 Iwan Fermandjieff   5

                 вертикално обърнат надпис влявата страна; надпис на латинеца;

                 малък размер на картичките (11,1 х 6,2 см)


вар. 11 Ив. ферманжиевъ.   3

                   хоризонтален надпис в долната лява част на гърба


вар. 12 Ив. Ферманжиевъ   2

                   хоризонтален надпис в долната лява част на гърба


вар. 13 Ив. ферманжиевъ,  Търново.   4

                   хоризонтален надпис в долната лява част на гърба


вар. 14 Ив. Ферманджиевъ - Търново.   1

                   хоризонтален надпис в долната лява част на гърба


вар. 15 Ив. Ферманджиевъ - Търново   2

                   хоризонтален надпис в долната лява част на гърбавар. 16 Ив. Ферманжиевъ   20

                   вертикално обърнат надпис в лявата страна на гърба


вар. 17 Ив. Ферманжиевъ.   33

                    вертикално обърнат надпис в лявата страна на гърба


вар. 18 Ив. ферманжиевъ.   2

                    вертикално обърнат надпис в лявата страна на гърба


вар. 19 Ив. Ферманжиевъ,  Тирново   1

                    вертикално обърнат надпис в лявата страна на гърба


вар. 20 Ив. Ферманжиевъ,  Тирново.   2

                    вертикално обърнат надпис в лявата страна на гърба


вар. 21 Ив. Ферманжиевъ  В.-Тирново   4

                    вертикално обърнат надпис в лявата страна на гърба


вар. 22 Ив. ферманжиевъ.  В. - Тирново.   1

                    вертикално обърнат надпис в лявата страна на гърба


вар. 23 Ив. Ферманжиевъ,  В.-Тирново.   12

                    вертикално обърнат надпис в лявата страна на гърба


вар. 24 Ив. Ферманжиевъ,  В.-Търново.   7

                    вертикално обърнат надпис в лявата страна на гърба


вар. 25 Ив. Ферманжиевъ,  В. Търново   8

                    вертикално обърнат надпис в лявата страна на гърба


вар. 26 Ив. Ферманжиевъ,  В. Търново.   6

                    вертикално обърнат надпис в лявата страна на гърба


вар. 27 Ivan Fermanjieff, Tirnovo   1

                    вертикално обърнат надпис в лявата страна на гърба