Магазинъ "Дрезденъ" Василъ Цанковъ, В. Търново   2