неизвестни издатели (серии с номера)   71

 

серия картички с черен надпис върху бяла линия   17

 

вар. 1 - без номер   3

вар. 2 - с номер   14

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


серия картички с бял надпис върху черна линия   15 + 1

 

вар. 1 - след надписа следва тире и номерче   10 + 1

   1   2   3   4   5   6     8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

вар. 2 - пред и след надписа има звездичка и  в края - номерче   5

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


серия картички с кафяв нюанс (вероятен издател Ноевъ)   27

   1   2     4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


неизвестна серия с номерация (вероятно П. Минчевъ или Ноевъ & Минчевъ)   7

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


неизвестна серия с номерация (вероятно П. Минчевъ или Ноевъ & Минчевъ),на гърба със зелен обяснителен надпис и звезда на Есперанто ESPERANTO   4

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30