Ноевъ & Минчевъ - Търново.   32

 

вар. 1 - надпис на гърба: Издание: Ноевъ & Минчевъ-Търново   2


вар. 2 - надпис на гърба: Издава Ноевъ & Минчевъ, Търново.   В. НЕЙБЕРТЪ ПРАГА - СМИХОВЪ ЧЕХИЯ   2


вар. 3 - надпис на гърба: Издание: Ноевъ & Минчевъ-Търново.   3

                 (червен обяснителен надпис само на български език върху долната част на кремавата лицева периферия)


вар. 4 - надпис на гърба: Издание: Ноевъ & Минчевъ-Търново.   1

                 (червен обяснителен надпис на немски и български език върху долната част на лицевата кремава периферия)


вар. 5 - надпис на гърба: Издание: Ноевъ и Минчевъ-Търново.   6

                 (червен обяснителен надпис на  български и немски език върху горната лицева част на картичката)


вар. 6 - надпис на гърба: Издание: Ноевъ & С-ие Минчевъ-Търново.   2

                 (червен обяснителен надпис само на български език върху долната периферия на лицето)


вар. 7 - надпис на гърба: Издание: Ноевъ & С-ие Минчевъ-Търново.   1

                 (червен обяснителен надпис на български и немски език върху периферията на лицето)


вар. 8 - надпис на гърба: Издание: Ноевъ & С-ие Минчевъ-Търново.   4

                 (червен обяснителен надпис само на български език върху горната лицева част на картичката)вар. 9 - надпис на гърба: Издание: Ноевъ & С-ие Минчевъ-Търново.   6

                 (червен обяснителен надпис на български и немски език върху горната лицева част на картичката)


вар. 10 - надпис на гърба: Издание: Ноевъ & С-ие Минчевъ-Търново.   4

                 (черен обяснителен надпис на български и немски език върху долната периферия на лицето)