Н. Ст. Нанковъ - фотографъ гр. В. Търново (Никола Стояновъ Нанковъ)   2