П. Минчевъ   28

 

вар. 1 надпис на гърба:  П. Минчевъ, Книжарь, Търново.   1


вар. 2 надпис на гърба: Издание П. Минчевъ, Търново. No. (цветна серия)   13


   1     3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


вар. 3 - надпис на гърба: Издание П. Минчевъ, Търново. No. (черно-бяла серия със зелен нюанс)   4

   1   2   3     5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


вар. 4 - надпис на гърба: Издание П. Минчевъ, Търново. No. (черно-бяла серия с оранжев нюанс)   3

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


вар. 5 - надпис на гърба: Издание П. Минчевъ, Търново. No. (черно-бяла серия с лилав нюанс)   2

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


вар. 6 - надпис на гърба: Издание П. Минчевъ, Търново. No. (черно-бяла серия с оранжев нюанс),на гърба със зелен обяснителен надпис и звезда на Есперанто ESPERANTO   1

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


вар. 7 - надпис на гърба: Издание П. Минчевъ, Търново. No. (черно-бяла серия с лилав нюанс),на гърба със зелен обяснителен надпис и звезда на Есперанто ESPERANTO   1

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


вар. 8 - надпис на гърба: П. МИНЪЕВ, ТЪРНОВО.   2


вар. 9 - Диплянка с надпис на лицето: П. Минчев.   1