Iwan Wladoff, Tirnovo. / Jvan Wladoff, Tirnovo.   57

 

вар. 1 Edition de Iwan Wladoff, Tirnovo. No. ().,черен надпис,шрифт А   11

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Уточнение: Номерата 38,39 и 40 са предполагаеми в серията,но такива лично аз не съм виждал никога!

 

вар. 2 Edition de Iwan Wladoff, Tirnovo. без номерация.,черен надпис,шрифт А   3

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

вар. 3 Edition de Jvan Wladow, Tirnovo. без номерация.,черен надпис,шрифт А   1

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

вар. 4 - Verlag von Ivan Wladoff, Tirnovo. без номерация.,черен надпис,шрифт А   2

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

вар. 5 Edition de Jvan Wladoff, Tirnovo. No. ().,червен надпис,шрифт А   14

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

вар. 6 Edition de Iwan Wladoff, Tirnovo. No. ().,черен надпис,шрифт Б   8

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

вар. 7 Edition de Ivan Wladoff, Tirnovo. No. ().,червен надпис,шрифт В   16

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

вар. 8 Edition de Jvan Wladoff, Tirnovo. Nr. ().,червен надпис,шрифт В   1

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


вар. 9 Edition de Ivan Wladoff, Tirnovo. Nr. ().,червен надпис,шрифт В   1

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40