St. Kaneff & Cie. - Стефанъ Къневъ и  Сйе   8

 

 

вар. 1 - Изд. Стефанъ Къневъ и Сйе.   4

 

вар. 2 St. Kaneff & Cie.   4